Cursusvoorwaarden

Algemene voorwaarden trainingen en cursussen.

Om de trainingen voor de honden en hun baasjes zo plezierig mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal regels opgesteld.

 • Honden moeten de entingen hebben gehad die voor de leeftijd gelden en tijdig zijn herhaald. Pups vanaf 9-10 weken oud kunnen deelnemen aan de cursus. Je hoeft dus niet te wachten tot de 12 weken enting.
 • Er mogen max. 2 geleiders mee naar de cursus. Er mag ook afgewisseld worden. Gelieve geen toeschouwers langs het hek. Dit vanwege afleiding van alle honden. 
 • De honden mogen op het terrein alleen los op aanwijziging van uw instructeur.
 • Laat de honden aangelijnd voor, tijdens én na de les NIET met elkaar snuffelen. Hou voldoende afstand.
 • De behoefte van uw hond ruimt u zelf op. Neem daarvoor poepzakjes mee.
 • Teefjes kunnen tijdens hun loopsheid niet deelnemen aan de training daar zij de prestaties van de andere honden, met name reuen, teveel kunnen beïnvloeden. Overlegt u in voorkomend geval met uw instructeur.
 • Indien uw hond door ziekte, loopsheid of een blessure niet aan de les kan deelnemen bent u natuurlijk ook zonder hond van harte welkom, zo hoeft u niks te missen.
 • Honden met diarree zijn niet toegestaan op het trainingsveld.
 • Wanneer uw hond last heeft van Giardia (darmparasiet) hanteren wij een protocol van de dierenarts. 
 • In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kunt deelnemen zullen wij in overleg met u tot een regeling proberen te komen. Loopsheid en giardia positief getest valt hier niet onder.
 • Na overleg is het in incidentele gevallen mogelijk om het cursusgeld vóór aanvang van de eerste les à contant te voldoen. Neemt u hiervoor aub contact op met info@idefix-hondentraining.nl.
 • Annulering van uw inschrijving kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de cursus waarvoor u zich inschrijft. U heeft dan recht op volledige restitutie van het cursusgeld.
 • Bij annulering korter dan 48 uur vóór aanvang van de cursus brengen wij u het volledige cursusgeld in rekening.
 • U heeft zich ingeschreven voor een cursus en niet voor 8 of 5 losse lessen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Gemiste lessen kunnen derhalve niet worden ingehaald of gerestitueerd.
 • De lessen zijn in groepsverband ca.45 minuten per keer. Wanneer er door afmeldingen uit de groep lessen  in tweetal/duo of privé les worden gegeven, duren de lessen ca.30 minuten. Dit i.v.m. alle aandacht die gegeven kan worden en daardoor de lesstof vlotter verloopt dan wanneer je in groepsverband les krijgt. 
 • Niet iedere hond is geschikt voor een groepsles! Indien de aanwezigheid in de groepsles voor de hond zelf of voor de andere honden in de les teveel stress oplevert, kan de instructeur de les voor een deelnemer voortijdig beëindigen. Er zal in dit geval geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. De groepscursus kan wel worden omgezet naar een privé cursus, waarvoor dan een aanvullende factuur zal worden gestuurd.
 • Is uw hond reactief? oftewel blaft, gromd en/of springt richting andere honden? Dan is een groepscursus niet geschikt. Bij twijfel, neem altijd contact op voordat u zich inschrijft voor een groepscursus.
 • Komt uw hond uit het buitenland of heeft u een herplaatser? Neem eerst contact met ons op voordat u zich inschrijft voor een cursus.
Wat wél en wat niet te gebruiken voor tijdens de cursus?

 • We werken uitsluitend met gewone, niet aansnoerende halsbanden en/of tuigen en lijnen (1.30 - 1.50m). 
 • Wij adviseren een Y-tuig of halsband voor tijdens de lessen.
 • Slipkettingen, Wurglijnen, Half-Checks, Halti’s, Gentle-leaders, Anti-trektuigen of andere correctiematerialen zijn bij ons niet toegestaan. Een jachtlijn met dubbele stop mag wél. 
 • Flexi lijnen zijn niet toegestaan.
 • Voor de oefening “spelen” neemt u minimaal twee speeltjes mee dat uw hond heel erg leuk vindt, bijvoorbeeld een flostouw. Omdat een "piep" speeltje de andere honden teveel kan afleiden zijn deze niet toegestaan.
 • Voer is de ultieme beloning voor uw hond, neem dus ruim voldoende, gevarieerde en hele lekkere belonings-brokjes mee.
 • Gelieve een handdoek, kleedje mee te nemen voor tijdens de lessen.
Vakantie, zomer en winter stop?

 • Zomer; Hondenschool IDÉFIX heeft geen zomerstop. De lessen gaan in principe de hele zomer door. Warmer dan 25 graden of meer worden de lessen afgelast. Uiteraard houdt de cursist de afgemelde les tegoed en schuift de cursus op. Men die op vakantie gaat en daardoor 2-3 lessen moeten missen kunnen dit vooraf (de start van de cursus) aangeven aan de instructeur. Er wordt altijd gekeken naar inhaalmogelijkheden. Wanneer men tijdens de cursus aangeeft verhinderd te zijn vanwege vakantie kunnen we niet garanderen alle lessen te vergoeden. 
 • Winter; Hondenschool IDÉFIX is gesloten met de kerstvakantie. De lopende groepen hebben 2 weken geen les. De lessen worden na de vakantie voortgezet. 
Andere vrije dagen?

 • Pasen: 1e en 2e paadag is de hondenschool gesloten. De openstaande lessen schuiven één week op.
 • Koningsdag: 27 april is de hondenschool gesloten. De openstaande lessen schuiven één week op.
 • Bevrijdingsdag: 5 mei gaan de lessen in overleg door. 
 • Hemelvaartsdag: gaan de lessen in overleg door. 
 • Pinksteren: 1e en 2e pinksterdag is de hondenschool gesloten. De openstaande lessen schuiven één week op. 
Verdere belangrijke informatie

 • Als door ziekte of onvoorziene omstandigheden van uw instructeur de les niet door kan gaan schuiven alle nog openstaande lessen een week door. Als gevolg daarvan kan uw cursus dus later afgerond worden dan oorspronkelijk gepland. Gelieve hiermee rekening te houden. 
 • Tijdens de natte, stormachtige en koude wintermaanden kan het voorkomen dat het trainingsveld wordt afgekeurd. De lessen worden gecanceld en schuiven één week op. Gelieve hier rekening mee te houden.
 • Kinderen zijn welkom vanaf 8 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zelfstandig met de hond werken, dus dient er altijd een ouder/verzorger bij aanwezig te zijn. Voor kinderen in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is dit ter beoordeling van de cursusleiding.
 • Deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc., op de locatie van de hondenschool. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of op Idéfix opvoeding & gedragstherapie voor honden.
 • Door het invullen van het inschrijfformulier geeft de cursist te kennen de algemene voorwaarden van inschrijving, betaling en annulering te kennen en te aanvaarden.

Algemene voorwaarden hondenuitlaatservice

De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van inschrijfformulier gaat u akkoord met vermelde voorwaarden.

Rechten en plichten eigenaar hond(en):

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen cocktail- en kennelhoest.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
 • De hond(en) moet een degelijke halsband en riem dragen (geen slipketting).
 • De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“hier” / “zit”).
 • De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.
 • Puppy’s mogen mee vanaf 6 maanden.
 • Loopse teven mogen niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken, hier zijn wel extra kosten aan verbonden. De eigenaar dient dit altijd te melden.
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor. Hondenuitlaatservice IDÉFIX zal trachten de honden zoveel mogelijk “handdoek droog” af te leveren.
 • De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn
 • De eigenaar van de hond(en) machtigt de Hondenuitlaatservice IDÉFIX, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Hondenuitlaatservice IDÉFIX dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.
 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.
 • Betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag. Bij contante betaling dient het geld op de laatste dag op de afgesproken plek neergelegd te worden.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Hondenuitlaatservice IDÉFIX de overeenkomst ontbinden.

Rechten en plichten Hondenuitlaatservice IDÉFIX

 • De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Hondenuitlaatservice IDÉFIX.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX heeft hiervoor geschikte handdoeken.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Hondenuitlaatservice IDÉFIX ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag, zal hierover wel eerst contact hebben met de eigenaar.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Hondenuitlaatservice IDÉFIX zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Annuleren geschiedt minimaal 24 uur van tevoren.
 • Hondenuitlaatservice IDÉFIX behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.

Januari 2021